Общи условия

Общи условия
ПЛАН ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1) Условия за ползване на yavor.bg
2) Задължения на потребителя при регистрация
3) Защита на лични данни – какво са лични данни? ; какви лични данни обработваме? ; за какви цели получаваме лични данни?;  на какво основание използваме вашите лични данни? ;  на кого разкриваме вашите лични данни? ; трансфер в трети страни.; в какъв срок съхраняваме личните данни?; какви мерки са предприети за съхранение на личните дании?; какви са вашите права?;  какви са последиците ако оттеглите съгласието си за обработване?;
4) Авторски права и ограничения свързани с тях.
5) Стоки и услуги на сайта
6) Закупуване на стока или услуга.
7) Доставка на закупената стока или услуга
8) Заплащане
9) Отказ от закупена стока
10) Гаранционно обслужване
11) Алтернативно решаване на спорове
12) Други


Търговско дружество „Явор България“, с ЕИК 205469459 е регистрирано в гр. София 1000, ул.“Околовръстен път“ No 214. Дружеството е с дългогодишни традиции, доказан и утвърден фактор на пазара на мебели в България. Създаденият онлайн магазин на „Явор България“ цели да улесни потребителя, като направи пазаруването приятно и ползотворно. За да се предотвратят евентуални бъдещи неблагоприятни последици за двете страни, молим всеки посетител да се запознае с Общите условия. Информацията, която ще получите е важна за вас, като чрез нея ще добиете пълна представа за: условията за ползване на сайта; вашите и наши задължения при осъществяване на онлайн продажба; подробности за доставката и заплащането; отказ от закупената стока и гаранционно обслужване.


Условия за ползване на yavor.bg

Общите условия уреждат взаимоотношенията между „Явор България“  - наричан по-долу „yavor.bg“ и потребителите на нашия сайт и онлайн магазин.
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на yavor.bg (с изключение на бутона, който отваря Общите условия на сайта), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
С приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с възможността част от стоките и услугите публикувани на сайта и отбелязани като налични, да бъдат неналични при заявяване на поръчка онлайн.
С приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е наясно с възможността заявената от него поръчка да претърпи промени, за които yavor.bg се задължава да съобщи своевременно на потребителя на предоставения от него e-mail или телефонен номер или друг подходящ начин до момента на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
С приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е наясно с евентуални смущения на сайта, технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие от експлоатирането на компютърното оборудване на потребителя.
 
2) Задължение на потребителя при регистрация.

За целите на използване на сайта yavor.bg, потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование „Лични данни“). В случай че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, yavor.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и yavor.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.
 
3) Защита на лични данни
Yavor.bg обработва личните данни, които получава доброволно и коректно, съгласно т.2 от Общите условия. Личните данни се обработват от интернет сайта yavor.bg , като тяхното обработване е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (“GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.
Основни въпроси във връзка със защита на личните данни, които обработваме.
Какво са лични данни?
- „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
Какви лични данни обработваме?

  • Личните данни, които се обработват от yavor.bg са от категория „обикновени“ , по-конкретно това са: имена, електронна поща, адрес, телефон, IP адрес, телефонен номер и други важни за осъществяване услугите на сайта и онлайн магазина данни.


Какви са целите, за които получваме Лични данни?
Целите, за които yavor.bg получава и обработва личните ви данни са:
  • За дейности по управление на електронния ни магазин.
  • За изпълнение на направена поръчка/поръчки от електронния магазин на yavor.bg , на основание сключване на договор.
  • За рекламата на стоки и услуги на „Явор България“ ЕООД.
  • За използването на „бисквитки“
  • За подпомагане на усъвършенстването, разработката и доставката на продуктите, както и рекламата ни.
  • За информирането ви, чрез изпращане на съобщения до вас, във връзка с промени в правилата, условията и различните ни политики.
  • Възможно е да бъдат използвани данните ви във връзка с вътрешни проучвания, анализи на данни и проверки, които да спомогнат за усъвършенстването ни и подобряването на предлаганите от нас услуги, както и за подобряване на комуникацията между yavor.bg и потребителите.
  •  Ако участвате в предвидени от нас събития от типа на: томболи, конкурси, промоции и др. възможно е да използваме вашите Лични данни, за да администрираме гореизброените.


 
Какво е правното основание, на което обработваме Вашите лични данни?
-Когато направите поръчка в електронния магазин yavor.bg ние събираме и обработваме вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б). от Регламент (ЕС) 2016/679. Цитираната част от Регламента казва следното: “обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор”.;
- ДА СЕ УТОЧНИ ЩЕ ИМА ЛИ ОПЦИЯ „РЕГИСТРАЦИЯ“, ако да, да се укаже в едно изречение, че данните ще бъдат изпозлване и във връзка с нея.
- ДА СЕ УТОЧНИ ще има ли възможност потенциалните купувачи да закупуват стоки ,чрез кредит или заем, ако да – да се опише, че лични данни ще се използват и за това.
- за данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме вашите имена, ЕГН, адрес, а когато фактурата е издадена на едноличен търговец – неговите имена, а когато е издадена на ЮЛ – имена на МОЛ на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството.;
- ДА СЕ УТОЧНИ, предвижда ли се изпращане на електронен бюлетин на магазина, ако ДА, да се посочи, че лични данни ще се използват за изпращане от нас и получаване от клиента/посетител на сайта на съответния бюлетин с продукти промоции и др. Основанието за получаване на онлайн бюлетин да бъде описано съгласно съответните разпоредби – Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, параграф 1, буква а).
-с цел по-добро потребителско изживяване и осигуряване сигурността на сайта ted.bg ние използваме бисквитки и IP адрес на основание защита на наш легитимен интерес;
- при запитване, направено по е-мейл или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддогворно отношение , а ако поводът за обаждането ви или свързването с нас по е-мейл е във връзка с порьчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор.
На кого разкриваме Вашите лични данни?
-В дадени случаи "Явор България" ЕООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни. Тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 
Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене ‑ "Явор България" ЕООД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Осъществява ли се трансфер на лични данни в трети страни?
"Явор България" ЕООД  не прехвърля данните Ви  в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между "Явор България" ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи "Явор България" ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
В какъв срок се съхраняват личните ви данни?
-личните данни, предоставени от Вас с цел покупка и с цел рекламация, се съхраняват за срок от  5 години  след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението, с което са свързани;
-личните данни от фактура съхраняваме за период от 10 години съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), считано от 1-ви Януари от отчетния период, следващ периода, за който се отнасят.
-за лични данни които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до  момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити. 
Какви мерки за защита на личните Ви данни предприемаме?
Мерките, които сме предвидили са осигуряването на технически и организационни механизми, разработени за целите и ефективното прилагане на принципите за защита на личните данни. Основна част от тях са: свеждането до минимум на използването на лични данни; интегриране на необходими гаранции в процеса по обработването; въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, с които да се гарантира, че по подразбиране се обработват само такива данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.
Какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни?
Събирането и обработването от нас на Вашите лични данни, Ви гарантира съответни права във връзка с тях.
-Имате право да поискате коипие от личните си данни, както и имате постоянен достъп до тях при поискване от ваша страна.
-Ваше право е да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.
-Имате право, в случай на възникнала актуализация, забелязано несъответствие или промяна на част от личните ви данни, да поискате съответна корекция от наша страна. Ние се задължаваме без излишно забавяне да нанесем съответните корекции с оглед на правилната по-нататъшна кореспонденция между Вас и „Явор България“ ЕООД.
-Ваше право е да поискате изтриване на личните Ви данни. Това желание следва да се удовлетвори в кратки срокове изключващи ненужно забавяне и при настъпване на конкретно предвидените и посочени основания: когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани; когато сте оттеглили съгласието си за тяхното предоставяне; когато сте направили възражение срещу обработването им, поради незаконосъобразност.
-Имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им, като го сведе само до съхранение, но не и до обработване.
-Имате право да оттеглите разрешението с за обработване на лични данни. Това може да направите по всяко време, чрез депозирана молба до нас.
-Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Компетентен е органът – Комисия за защита на личните данни, гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No:2 (www.cpdp.bg).
-При нужда от използване на личните Ви данни за нова цел, която не е посочена в настоящите условия, ще бъдете уведомени и ще Ви бъде предоставено ново извести за защита на данните Ви. Когато и където е необходимо ще Ви бъде изискано предварително ново съгласие за обработването на новите данни.
Личните Ви данни може да НЕ бъдат изтрити, поради някоя от следните прични:
А) Упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) При спазване на правно задължение в услуга на изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;
В) При причини от обществен интерес в защита на общественото здраве;
Г) При архивиране в обществен интерес, когато нужните данни са важни за научни или исторически изследвания, както и за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Какви биха били последиците ако оттеглите съгласието си за обработване на Лични данни?
-Всеки потребител и/или посетител на сайта, наричан субект на лични данни, предприемал действие изискващо предоставяне на лични данни, следва и може да оттегли съгласието си за тяхното обработване. Оттеглянето може да стане по всяко време. Волеизявлението на субекта на лични данни не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Осъществяването на оттеглянето може да стане на имейл адрес: [email protected]
-Вашето оттегляне на съгласие за обработка на данни, за целите посочени по-горе, ще има следните резултати: „Явор България“ ЕООД ще преустанови и няма да може за в бъдеще да Ви изпраща рекламни бюлетини и други форми с маркетингова и търговска цел, освен в случай, че отново се абонирате и приемете повторно условията за обработка на Лични данни посочени в сайта; „Явор България“ ЕООД няма да може да контактува с вас по електронен път във връзка с въпроси, свързани с клиентската програма, освен в случай, че се абонирате и приемете повторно условията за обработка на Лични данни посочени в сайта.
Във връзка с нововъзникнали у вас въпроси, съображения, критики и предложения, свързани с политиката по обработка и съхранение на личните данни, може да се свържете с нас на посочените по-долу адреси:
(Да се посочи e-mail за контакт, както и физически адрес за кореспонденция с дружеството)
 
4) Авторски права и свързаните с тях ограничения.
yavor.bg гарантира свободното използване на услугите посочени в сайта, само за лични нужди, с нестопанска цел и при изричното условие да не се нарушават авторските права на yavor.bg или на други лица (наричани трети лица), които са свързани с материалите на Сайта, било то пряко или косвено. yavor.bg забранява категорично и счита за недопустимо копирането, разпространението в публичното пространство или раздаването от потребителите на материалите от Сайта. Всеки нарушител, който не се съобразява с изредените по-горе условия подлежи на санкция съгласно действащия на територията на Република България – Закон за защита на авторското право и сродните  права. Съществува възможност за преотстъпване на права за публикуване на материали и друга информация от yavor.bg към трети заинтересовани лица. Взаимоотношения от подобен тип следва да стават съгласно писмено сключен договор между yavor.bg и желаеща да ползва съответните материали и/или информация страна. След направена покупка на стока, която представлява обект на авторско и/или патентно право yavor.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички стоки и услуги, които yavor.bg предоставя се ползват със защитата на Закона за защита на авторското право и сродните му права. Стоките и услугите се предоставят на потребителя в оригинален вид, опаковка и носител.
 
5) Стоки и услуги на сайта
Стоките и услугите ни са разпределени по видове групи и подгрупи. Този разбор е с цел по-лесен и бърз достъп до желания от вас артикул. Към всеки артикул е прикрепен текст съдържащ информация за съответния продукт. Този текст дава на потребителя пълна информация за цената и характеристиките на продукта, което има за цел подпомагането на информирания избор от потребителя при покупка.
yavor.bg си запазва правото за използване на Английски език при определени обстоятелства. Обстоятелство , при което е необходимо използването на Английски език в имена, модели и друга информация за стоки е: когато съществува опасност с превода да се загуби ценна информация относно характеристиките на стоката; когато няма общоприета еднозначна теминология на Български език.
Всички цени, посочени под всеки от артикулите на yavor.bg са в български лева и с включен ДДС. yavor.bg си запазва възможността да прави промени в цените и другите характеристики на продуктите си, като Потребителят се счита за уведомен от датата на публикуваните актуализации. Информацията за част от публикуваните на сайта продукти е възможно да не е актуална към момента на поръчка. Във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. yavor.bg не носи отговорност ако поради технически или технологични проблеми, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.
 
6) Закупуване на стока и/или услуга представена в yavor.bg.
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта на yavor.bg. При извършване на поръчката Потребителят избира стоката и/или услугата, както и количеството й. Начинът и срока на доставката са според указаните в Сайта възможности. Потребителят има право да нанася корекции в поръчката си само преди да я е заявил окончателно и да е получил необходимото потвърждение за направата й. Корекциите в поръчката стават от предвидените от модераторите на сайта полета, в които се нанасят както данните на купувача, така и се обозначават желаните за поръчка артикули, маркира се още и броя артикули, които Потребителят желае да закупи. При финализиране на оналайн поръчката, Потребителят влиза в договорни отношения с „Явор България“ ЕООД. Договорните отношения по отношение на поръчката касаят конкретната поръчка и са регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждението й.
6)) Както се споменава по-горе в Общите условия yavor.bg си запазва правото да променя цените посочени в сайта по свое усмотрение, без да се налага да уведомява Потребителите за направените актуализации. Потребителят е длъжен да изплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали актуализираната цена е по-ниска или по-висока. В случай на допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, yavor.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, или заплатените и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка суми, ако има такива.

7) Доставка на закупените стоки и предаването им на купувача.
В случай, че заявената от Потребителя стока е налична и същият е попълнил коректно необходимите задължителни полета във формата за поръчка от Сайта, и поръчката му е одобрена и потвърдена, същата се доставя на посочения от клиента адрес за доставка в срок до 20 (двадесет) работни дни, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни. Изключение от правилото е съществуващата възможност за неналична стока.  В случай на моментно неналична стока „Явор България“ ЕООД посочва срок, с който клиента може да се съгласи или да откаже поръчката.  Посоченият срок от „Явор България“ ЕООД е ориентировъчен, а не фиксиран.
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, yavor.bg се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
yavor.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от yavor.bg. обстоятелства.
В случаите, когато от yavor.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „Явор България“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
yavor.bg не носи отговорност в случай на забава, когато забавянето е заради възникнала „Непреодолима сила“. За непреодолима сила се счита обстоятелство/ва от извънреден характер възникнало след сключване на договора между „Явор България“ ЕООД и клиента. Счита се, че тази непреодолима сила не е могла да бъде предвидена, нито избегната, следователно тя е независеща от волята на страните. За такава непреодолима сила се считат: природните бедствия – бури, наводнения, пожари, проливни дъждове, снегонавявания, градушки, земетресения, поледици, свлачища и срутища и др.; ембарго; правителствени забрани; стачки, бунтове, безредици и други форми на граждански неподчинения.
Сроковете започват да текат от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката (поръчката).
Доставката се извършва чрез услугите на куриер (спедиторско дружество) и е за сметка на Клиента.
Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на „Явор България“ ЕООД /или на куриера/, а за получателя на стоката.
Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за „Явор България“ ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за „Явор България“ ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.
В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за „Явор България“ ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.
След извършена доставка купувачът следва внимателно да прегледа полученото, лично от него и/или упълномощено от него лице. Когато вследствие от огледа Потребителят установи, че доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка стоки, той има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки.В случай на констатация на външни видими дефекти при прегледа, евентуални повреди, удари, липсващи елементи, липсващи документи необходими съгласно българското законодателство, купувачът следва да предяви рекламация. Потребителят следва да информира незабавно лицето извършващо доставката. След което следва да се състави констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и/или негов пълномощник и представителя на куриерското/спедиторско дружество. Задължителни за попълването на протокола са описанията на явните недостатъци. Рекламациите се извършват съгласно ЗЗП (Закон за защита на потребителите), като адресът за входирането им е .......(адрес, телефон, имейл).
Важно – в случай, че Клиента (който е потребител по смисъла на ЗЗП) не направи рекламация на момента или дори да направи такава, не се подпише на констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някои от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.


8) Заплащане.
Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който е обявен на интернет страницата.
Клиентът не заплаща транспорт, когато стойността на поръчаната стока е над 499 лв. /четиристотин деветдесет и девет лева/ с ДДС и адреса за доставка се намира в един от следните градове:Варна, Пазарджик, Пловдив и София както и за населени места в близост до тях на НЕ повече от 20 км. За всички останали населени места доставката е безплатна при покупка на стойност над 999 лв. /деветстотин деветдесет и девет лева/.
Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201”.
Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. ЯВОР си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, ЯВОР има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.
Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.
Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

9) Съхранение на стока

При желание на Купувачът да остане поръчката на склад при Продавача, Клиентът е задължен в срок от 7 календарни дни да заплати остатъчната стойност на поръчката, ако има такава. Съхранението на поръчки при Продавача е безплатно за първите 30 календарни дни, а след това складовата такса е 5 лв. с ДДС за всеки календарен ден, които Клиентът е задължен да заплати при поискване.
 
10) Отказ от закупената стока.

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира ЯВОР, на следния имейл адрес:е—[email protected] , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. Пазарджик, ул.”Христо Касапвелев” №4 – Складов терминал на „ЯВОР”. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на ЯВОР. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.
Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес
Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от ЯВОР стикери.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ЯВОР, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ЯВОР се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.
Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват. При отказ от договора Потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (на основание чл.55, ал.2 ЗЗП).
Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

11) Гаранционно обслужване.
Веднъж сключил договор за продажба с yavor.bg и след получаване на обекта на продажба, Потребителят има право да се ползва от гаранционно обслужване. Гаранционната защита намира приложение, чрез т.нар. законова гаранция, която е уредена в ЗЗП (Закон за защита на потребителите). Законовата гаранция е вменено задължение на продавача до две години от доставянето на стоката да бъде гарант, че е продал вещ, която е съответствала на договора за продажба. Да съответства на договора за продажба означава към момента на доставянето си стоката да е годна за употреба и да притежава всички свойства и характеристики, за които е съобщил продавачът, демонстрирал е чрез мостра в магазина или те са описани в съпътстващата техническа документация, етикет, рекламно послание или писмен договор.
Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112- чл.115 и следващите от ЗЗП, във връзка с чл.124, ал.1 и следващите от ЗЗП.
„Явор България“ ЕООД предвижда на определени стоки и търгорска гаранция. Търговската гаранция се явява като разширение на задължителната законова гаранция. Каква е продължителността и дали даден продукт има предвидена търговската гаранция се обозначава в електронния магазин за всеки отделен продукт – конкретно.

Гаранционните права и възможности за Потребителя не са гарантирани винаги и непременно. Съществуват редица обстоятелства, които биха обезсилили гаранционните права възникнали у Потребителя със закупуването на стока/ки от yavor.bg.
Когато гаранционните документи са непопълнени, некоректно попълнени, изгубени или по други причини непредоставени пред yavor.bg, Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция.
Когато закупената стока бъде повредена вследствие на транспорт от клиента, нараняване на стоката от неправилно разопаковане с остър и/или режещ предмет, неправилен монтаж извършен от Потребителя, Същият не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция.
Когато Потребителят е опитал да извърши ремонт и да отстрани несъответствие, Същият не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция. (Действия по ремонт и отстраняване на несъответствия следва да се правят единствено от оторизирани монтажисти на yavor.bg, всички останали случаи пораждат гореописаните действия на загубване на гаранционни права у Потребителя.)
Когато закупените продукти биват повредени (надраскани, счупени, зацапани, скъсани, изгорени), заради неправилната експлоатация от Потребителя, Същият не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция.
Когато Потребителят наруши физическата цялост на стоката, Същият не м оже да се позове и губи правата си по предоставената гаранция.
Когато Потребителят, констатира несъответствие при разопаковане на закупения продукт и вместо да сигнализира, започне или извърши монтаж на детайл или продукт, Същият не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция.
Когато Потребителят откаже съдействие, чрез действие или бездействие, на yavor.bg за придобиване на информация за характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.), Същият не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция.


12) Форсмажорни обстоятелства
Когато чрез форсмажорни обстоятелства (наводнения, земетресения, пожари и други природни бедствия) биват нанесени щети на закупения/ите от Потребителя продукт/и, то гаранционните условия не следва да породят действие по закрила и обезщетяване на Потребителя.
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, забава на поръчки, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача. В тези случаи, двете страни решават възникнал проблем заедно, като в случай, че не се постигне споразумение, потребителския договор се счита за прекратен по взаимно съгласие.

13) Алтернативно решаване на спорове.
С настоящото ви информираме за възможност Потребителите да се свържат с местен орган за Алтернативно решаване на спорове във връзка със спор, който не сте успяли да уредите с „Явор България“ ЕООД.


Какво е Алтернативно решаване на спорове (АРС)?

АРС е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Органът за АРС е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър, омбудсман или комисия по жалбите), който „Явор България“ ЕООД ще използва за уреждане на спор в случай, че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Как мога да подам жалба съгласно процедурата за АРС?

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за АРС, който е посочен по-долу. Този орган за АРС също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище:
град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
България
http://www.kzp.bg

*Този орган за АРС е включен в националните листи на органите за АРС, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за АРС- Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове, линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0011

http://ec.europa.eu/consumers/odr/